CIVILNA DRUŽBA? KAJ PA JE SPLOH TO?

Ideja je odlična: v demokratični skupnosti izvoljena oblast kljub vsemu nima neposrednega stika z ljudmi, ki naj jih vodi in zastopa; tedaj se oglasi t.i. civilna družba in ji pomaga. Z nasveti, predlogi, mnenji in stališči sodeluje pri zakonodaji in v postopkih, ki zahtevajo strokovno ali poljudno poznavanje snovi. Lahko opozarja na morebitne napake vladajočih, […]

SMO ALI NISMO DEMOKRATI?

Do katere mere je lahko koristno spreti med sabo skupine državljanov? Komu in zakaj lahko to koristi? Komu škoduje? Gre seveda za ravnanje politikov v demokraciji, katere osnovna akcija so volitve. Te so smiselne samo takrat, kadar med sabo tekmujeta za izvolitev vsaj dve skupini kandidatov. Če hočeta tekmovati, si morajo njuna politična stališča med […]

Vladar

Zverini je ubijanje zabava na lovu, na televiziji zato je zgodovina vsa krvava zato uhaja iz spomina in spet zaplešemo v moriji in v Črno morje teče rdeča Sava , ko končno znova nad človeško bedo kjer zlato žezlo se dviguje vladar zjasní nebesa svojo čredo izčrpano od plesa spet z večnim mirom navdihuje z […]